PORtFÓLIO

Knižnica pre zobrazenie 2D/3D grafiky, animácií, zvukov cez rozšírenú realitu pomocou aplikácií PLAYAR.

 

PAMIATKY

Genéza obdobia, ukážka už neexistujúcej historickej stavby ...

 

VZDELÁVANIE

Vesmír, ľudské telo, ekológia, strojárstvo ...

 

KONTAKT

 

www.playar.eu

info@playar.eu

+421 907 127 809